1. MAKALE: YADSIMANIN YADSIMASI VE SINIR

22 NİSAN 2020 VE LENİN 150 YAŞINDA.
BOLŞEVİK PARTİSİNİN KURUCUSU VE LİDERİ, EKİM DEVRİMİNİN LİDERİ, SSCB’DE SOSYALİZMİ VE KOMÜNİZMİ İNŞA PLANININ KURUCUSU, DÜNYA PROLETARYASININ ÖNDERİ VE ÖĞRETMENİ, DÜNYA PROLETER DEVRİMİ STRATEJİSİNİN KURUCUSU, STALİN’İN ÖNDERİ VE ÖĞRETMENİ BU YIL 150 YAŞINDA!

Okuyucuya Lenin’in, Stalin'in öğretmeni Lenin'in onuruna bir dizi makale sunacağız!
Lenin’in söylediklerini tekrarlayan genel yaklaşıma uymayacağız. Onların nasıl uygulandıklarını ve böylece Sovyet ve dünya proletaryası tarafından nasıl geliştirildiklerini ve böylece Stalin ve yoldaşları tarafından teori, strateji ve taktikler olarak nasıl formüle edildiklerini göreceğiz. Bu öğretilerle bugün ne yapacağımızı da göreceğiz ki ancak böylece ona layık bir öğrenci olabiliriz ve tüm yoldaşlar ve dünya proletaryası için öğretmen olabiliriz!

Tüm bu makalelere dikkatlice bakın, SSCB'de sosyalizm inşa edildikten sonra SSCB'deki ilerlemenin itici gücünün eleştiri ve özeleştiri olduğunu unutmayın! Unutmayın ki bizim için de, komünistler için de böyledir ve sonsuza dek böyle olacak! Unutmayın ki yanlışları düzeltmek için eleştiri olabileceği gibi, doğru olanı yok etmek için de ‘eleştiri’ vardır. Lenin ve Stalin olmadığımızı ve onların bile yoldaşlarının keskin gözlerine ihtiyaç duyduklarını asla unutmayın. Onlardan çok daha fazlasıyla bizim doğru yolda kalmak için - 1953 5 Mart'ından, o lanetli günden bu yana yaşadığımız yenilgimizden sonra tekrar bulmamızın çok uzun zamanımızı aldığı bu doğru yolda kalmak için yoldaşlarımızın keskin gözlerine ihtiyacımız olduğunu asla unutmayın.
Bu makaleler size doğru yolu bulmanızda, Lenin ve Stalin'in yolunu bulmanızda yardımcı olsun!

  1. MAKALE
    İÇERİK
  2. YADSIMANIN YADSIMASI.
  3. LENİN’İN FORMÜLLERİ
  4. KOMÜNİZMİN YENİ FORMÜLÜ
  5. Sınır
    4.1 Şimdiki Salgın
  6. Doğrudan Demokrasiye Çağrı!

1.YADSIMANIN YADSIMASI.

İlkel komünal toplum sınıflı toplum tarafından, insanın insana köleliği üzerinden (köleci toplum) yadsınmıştı. Sınıflı toplumda modern komünist toplum tarafından mikro-çiplerin mümkün kıldığı makinaların insana köleliği üzerinden (modern komünist toplum) yadsınacak.

2.LENİN’İN FORMÜLLERİ

2.1 Meta üretimi başlangıcında tefeciliğin dar bir şekline yol açtı (Roma), şimdi muazzam, dünya çapında tefeciliğe yol açmış olan bir meta üretimiyle (emperyalist/tekelci kapitalizm) karşı karşıyayız.

Bu meta üretimi için yadsımanın yadsıması anlamına gelir. Bu meta üretiminin sonudur.

2.2 komünizm = ülkenin elektrifikasyonu + proletarya diktatörlüğü.
Elektrifikasyon üretimi birleştirir. Kendilerine özgü itici güçlerine (buhar makinası) sahip olan birbirinden ayrı üretim ünitelerini bir tek elektirik ağından gücünü alan ve böylece birbirine bağlanan üretim üniteleriyle değiştirir. O, farklı üretim ünitelerini biribirine bağlayan ekonomik planlamanın teknolojik eşitidir.

Tüm ülkenin elektrifikasyonu size birleşik makina üretimini verir, ve bu proletaryanın birleşik siyasi gücüyle birlikte size komünizmi verir.

Bu tanım aynı zamanda Lenin’in “Devlet ve Devrim”ine baş vurup Stalin’in Sovyetler Birliği’nde bir devlet -proletarya diktatörlüğü- varken komünizmin kurulabileceğini ilan ederek binbir türlü kötülüklere yol açan muazzam bir hata yaptığını ilan edenleride yalanlar. Tanımlamadan görülebileceği gibi bu önerme Lenin’in komünizm formülünde mevcuttur. Ve şunu eklemeliyiz ki, komünizmin “dünya çapında” zaferine atıf yok - “dünya çapında proleter diktatörlüğüne” referans yok.

3.KOMÜNİZMİN YENİ FORMÜLÜ

Muzaffer Sovyet proletaryasinin ilk inşaat planı ülkenin elektrifikasyonu planıydı. V. I. Lenin’in komünizm = ülkenin elektrifikasyonu + proletarya diktatörlüğü formülü çok ünlüdür.

Zafer kazanacak olan proletaryanın (bu şerefe erişen ülkenin proletaryasının) ilk inşa planı ülkenin bilgisayarlaştırılması planı olacaktır, ki bu ülkenin elektrifikasyonunu da içerir. Lenin’in formülü geçerliliğini yitirmemiştir, ancak artık eksiktir. Komünizmin yeni formülü şöyledir:

Komünizm = ülkenin bilgisayarlaştırılması + proletarya diktatörlüğü.

Ayrıca, Komünizm = mekanizasyon + elektrifikasyon + ülkenin bilgisayarlaştırılması + proleter diktatörlüğü gibi daha da tamamlanmış bir komünizm formülü de verebiliriz.

3.1 Kompüterler, işçilerin, ama sadece işçilerin, her çeşit makineyi insanlığın hizmetinde bir köleye dönüştürmesini mümkün kılan evrensel kontrol araçlarıdır. Başka bir deyişle, üretimde “tam otomasyon” garantilenmiştir.

3.1.1 İşçiler tamamen entegre, sürekli ve otomatik yani, kompüter kontrollü üretim, taşıma ve dağıtım sistemi kurabilirler. Böylece, herkes için bolluğu sağlayabilirler.
Bu, işçilerin tamamen entegre, sürekli ve otomatik kompüter kontrollü bir iletişim ağı kurabileceği anlamına gelir.
Bu kompüter ağı tüm kültür, spor ve eğitim kurumlarına; tüm araştırma-geliştirme kurumlarına ve kütüphanelere; tüm hastane ve diğer sağlık kurumlarına; tüm hükümet kurumlarına, tüm askeri ve sivil savunma kurumlarına; tüm toplum merkezlerine, her eve ve her bireye bağlanacaktır. Bu ağ, insan faaliyeti olan her yere ulaşacaktır.
Bu kompüter ağı tüm faaliyetlerimiz hakkında anında ve sürekli bilgi toplayacak ve bu bilgiye herkesin ulaşmasını mümkün kılacaktır.

3.1.2 İşçiler yukarıda belirtilen kompüter ağını kullanarak, doğrudan demokrasiyle yönetilen bir hükümet sistemi ve ekonomi için de merkezi planlama sistemi kurabilirler. Herkes herşeyi bilecek ve her kararın alınmasına katılacaktır.

3.1.3. Yukarıdaki planın uygulanabilmesi için üretim araçlarının ortak mülkiyeti dışında herşey hazırdır. Ortak mülkiyet olmadan bu planı uygulamak imkansızdır.

4.Sınır
Her şeyin bir sınırı vardır.
Kompüterli üretim kapitalist üretim tarzının sınırıdır. Kompüterli üretim kapitalist mülk sahipliğiyle hiçbir şekilde uyuşamaz. Bu nedenledir ki, kapitalist mülk sahipliği sürdükçe felaketler bizi bekliyor. İşsizlik, savaş ve açlıklar, uzun yıllar sürecek eza ve cefa ile yüz yüzeyiz. Barbarlıkla yüz yüzeyiz. Eğer, kapitalist mülkiyete son verip ortak mülkiyeti oluşturamazsak, bu kötülüklerden hiç kimse ve hiç bir ulus kaçınamayacaktır.

4.1Şimdiki Salgın

Şimdiki salgın ve dünyadaki mevcut kapitalist (Tekelci Kapitalist) yöneticilerin buna cevabı, kuralları, finans oligarklarının yönetimi devam ettiği sürece karşılaştığımız bu barbarlığın başka bir örneğidir.
Onların yönetimleri sürdüğü sürece, barbarlık da sürecek ve işler ancak ve ancak daha da kötüleşebilir!

5.Doğrudan Demokrasiye Çağrı!

Ekimden önce ve sonra Lenin hepimizi burjuvazi ve feodallere karşı Devrimci ayaklanmaya çağırdı!

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin hepimizi “kalıcı bir Barış” ve “Halkın Demokrasisi” için savaşmaya çağırdı. Barış düşmanlarını tanıyın, halkın demokrasisinin düşmanlarını tanıyın ve tüm gücünüzle onlara karşı savaşın, onları yenin ve kalıcı bir barış ve halkın demokrasisini inşa edin!

Herkesi “kalıcı bir barış” ve “halkın doğrudan demokrasisi” için savaşmaya çağırıyoruz. Barış düşmanlarını tanıyın, halkın doğrudan demokrasisinin düşmanlarını tanıyın ve tüm gücünüzle onlara karşı savaşın, onları yenin ve kalıcı bir barış ve halkın doğrudan demokrasisini inşa edin!

Lenin 150 yaşında ve biz onun ve Stalin'in öğrencileriyiz!